? ??????????????Coffee Time? ????? ?? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??0 Grabs Today. 1076 Total Grabs. ??????Pr
eview?? | ??Get the Code?? ?? ?????Abstract Blues? ????? ?? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??0 Grabs Today. 486 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ???????Tame The Wind? ??? BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Tuesday, September 15, 2009

PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

Pengangkutan Darat-Jalan Raya

Paling utama di Malaysia. Jalan raya lebih tertumpu di pantai barat berbanding pantai timur SemenanjungMalaysia.

Pantai barat Sabah danSarawak juga padat dengan jalan raya.
Jalan raya dibina untuk menghubungkan kawasan pertanian, perlombongan, dan perikanan dengan pelabuhan

- Prai ke Pelabuhan Pulau Pinang dan Petaling Jaya ke Pelabuhan Klang.

-Lebuh raya dibina untuk memendekkan jarak perjalanan dan menjimatkan masa.

-Lebuh raya Utara-Selatan (PLUS)- menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Johor Bahru

-Lebuh raya Timur-Barat- menghubungkan Grik dengan Jeli

-Lebuh raya Persekutuan - menghubungkanKuala Lumpur dengan Pelabuhan Klang

-Lebuh raya Pan-Borneo- menghubungkan Kuching dengan Bintulu dan Miri

-Jalan raya bertingkat dibina untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Contohnya, Kerinchi
Link di Kuala Lumpur. Selain itu terowong dibina untuk memendekkan masa perjalanan seperti Penchala Link di Kuala Lumpur.


Tuesday, September 1, 2009

Fungsi Petempatan Luar Bandar


Aspek Ekonomi


Pertanian dan perikanan : Contoh petempatan luar bandar yang bertungsi sebagai pusat pengeluar hasil pertanian dan perikanan ialah Dataran Kedah-Perlis, Tanah Tinggi Cameron, dan Dataran Kelantan

Industri kecil : Contoh petempatan luar bandar yang menjalankan industri kecil ialah Kampung Bahagian, Air Hitam, Pulau Pangkor

Pembalakan : Contoh petempatan luar bandar yang bertungsi sebagai pengeluar sumber hutan ialah Sabah dan Sarawak

Rekreasi dan pelancongan : Contoh petempatan luar bandar yang menjalankan aktiviti agropelancongan ialah Taman Agro Sungai Udang dan Taman Agro Selandar

Perniagaan kecil-kecilan : Contohnya kedai runcit
Aspek Sosial


Kemudahan awam : Contohnya ialah pejabat pos, klinik desa, kemudahan teleton awam

Pendidikan : Contohnya ialah tadika, sekolah rendah, dan sekolah menengah

Budaya dan sosial : Balai raya, masjid, dewan orang ramai
Aspek Politik


Berfungsi sebagai pusat pentadbiran kecil-kecilan
Ketua Kampung atau Tok Sidang menjalankan fungsi pentadbiran di kampung dengan bantuan JKKK
Penghulu atau Penggawa mentadbir kampung
Tuai Rumah mengetuai rumah panjang
Tuai Batin mengetuai perkampungan orang asli

Pola Petempatan

--------------------------------------------------------------------------------
Pola Petempatan Berselerak :

Terdapat di kawasan luar bandar. Rumah dibina berselerak tanpa susunan yang tetap serta dipengaruhi juga oleh bentuk muka bumi.
Dibina di tanah pertanian yang dimiliki sendiri.
Terdapat di kawasan kebun-kebun kecil getah, kelapa dan padi.
Jarak antara bangunan adalah berjauhan antara satu sama lain.Pola Petempatan Berjajar :
Rumah dibina dalam satu barisan yang panjang lagi sempit.
Pola ini terdapat di sepanjang jalan raya, sungai, kaki bukit, permatang, benteng, tali air, dan pinggir laut.
Ia juga dikenali sebagai petempatan linear.


Pola Petempatan Berpusat :

Rumah dirapat dan padat dalam satu kawasan.
Terdapat di kawasan seperti bandar, bandaraya, kampung baru, ladang getah dan ladang kelapa sawit.
Mempunyai jaringan jalan raya yang baik.
Petempatan berfungsi sebagai pusat pentadbiran, perindustrian, perdagangan dan perkhidmatanPola Petempatan Berkelompok :
Petempatan berkelompok ialah susun atur rumah-rumah secara berkelompok di sesuatu kawasan seperti petempatan FELDA.
Petempatan jenis ini terdapat di simpang jalan raya, jalan kereta api dan muara sungai.
Susun atur rumah dan bangunan di petempatan berkelompok yang terancang adalah lebih teratur.

Petempatan Luar Bandar Dan Faktor Penentu Tapak
--------------------------------------------------------------------------------
Terdiri daripada petempatan kampung dan pekan. Petempatan kampung mempunyai penduduk antara 1 hingga 1 999 orang. Petempatan pekan mempunyai penduduk antara 2000 hingga 9 999 orang. Menjalankan kegiatan pertanian dan perikanan seperti di Dataran Kedah-Perlis - menanam padi dan Pulau Ketam - petempatan nelayan

Faktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar ialah seperti di bawah:


1)Bentuk muka bumi:


Kawasan tanah pamah - Memudahkan pembinaan petempatan dan penanaman padi . Contoh: Dataran Kedah, Sungai Manik
Kawasan beralun - Sesuai untuk penanaman getah, kelapa sawit, dan nanas. Contoh: Dataran pantai barat SemenanjungMalaysia
Lembah di kawasan tanah tinggi - Sesuai untuk tanaman hawa sederhana. Contoh: Nalapak di Sabah2)Sumber air:


Untuk kegunaan harian, mengairi kawasan tanaman, dan aktiviti menangkap ikan.
Contoh: Sungai Perak, Sungai Kelantan3)Tanih:


Dataran sungai yang kaya dengan tanih aluvium yang kaya dengan tanih aluvium untuk penanaman padi
Contoh: Dataran Sungai Rajang4)Kegiatan ekonomi:


Pertanian, perikanan, perlombongan
Contoh: Kuala Sedili, Mukah, Kuala Besut5)Ketersampaian:


Berhampiran dengan jalan raya, sepanjang pinggir pantai, dan sungai
Contoh: Kampung Merang di Terengganu menghadap Laut China Selatan, Sungai Rajang dapat dimudiki hingga ke Kapit6)Dasar kerajaan:


Pembukaan tanah oleh FELDA
Contoh: Felda Jengka di Pahang, Felda Air Tawar di Kota Tinggi

Jenis petempatan terbahagi kepada dua, iaitu petempatan bandar dan petempatan luar bandar. Faktor yang membezakan jenis petempatan ini ialah dari segi fungsi, saiz penduduk dan kepadatan penduduk.Petempatan bandar:


Ia mempunyai jumlah penduduk melebihi 10000 orang
Kepadatan penduduk adalah tinggi
Aktiviti ekonominya lebih mengutamakan perniagaan, perdagangan, perkilangan dan perkhidmatan
Contoh petempatan bandar ialah Kuala Lumpur, Ipoh, Kuching dan Kota Kinabalu


Petempatan luar bandar:

Ia mempunyai jumlah penduduk kurang daripada 10000 orang
Kepadatan penduduk adalah sederhana atau jarang
Aktiviti ekonominya lebih mengutamakan pertanian, pembalakan, perlombongan dan perikanan
Contoh petempatan bandar ialah Lenggong, Pengkalan Hulu, Bagan Datoh dan Beserah

Petempatan Awal Di Malaysia
--------------------------------------------------------------------------------
Gua, muara sungai, dan tepi laut merupakan petempatan awal di Malaysia. Gua menjadi pilihan petempatan awal kerana terlindung daripada serangan musuh, binatang buas, dan cuaca buruk. Contoh kawasan gua ialah Gua Niah (Sarawak) dan Gua Kota Tampan di Lenggong (Perak)Faktor-faktor yang menggalakkan petempatan awal di lembangan sungai ialah:

Kawasan rata yang subur dan tanih aluvium
Sungai membekalkan air untuk kegunaan domestik dan pengairan ke kawasan pertanian
Sungai membekalkan sumber makanan seperti ikan, udang, dan ketam
Sungai menyediakan jalan pengangkutan untuk pergerakan penduduk, perniagaan, dan perdagangan
Terlindung daripada ancaman binatang buas
Pertanian merupakan kegiatan utama di kawasan petempatan awal. Muara sungai menjadi petempatan awal disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

Tanah pamah dan tanih aluvium yang subur untuk pertanian.
Mudah memperoleh bekalan air
Sungai membekalkan sumber makanan
Sungai menyediakan jalan pengangkutan mudah dan utama
Kawasan muara sungai yang menjadi petempatan awal ialah Melaka (Sungai Melaka), Lembah Bujang (Sungai Merbok), dan Kerajaan Johor-Riau (Sungai Johor). Kawasan pantai juga menjadi kawasan petempatan awal kerana laut merupakan salah satu jalan pengangkutan utama